Aan het kosteloos een half jaar uitproberen van Rekentuin, Taalzee of Words&Birds heeft Oefenweb een aantal voorwaarden verbonden. We vragen u deze goed door te lezen, voordat u uw familie aanmeldt voor de actie en dus met deze voorwaarden instemt.

Artikel 1
Deelname aan de actie van het kosteloos een half jaar uitproberen van Rekentuin, Taalzee of Words&Birds (hierna te noemen “de producten van Oefenweb”) is voorbehouden aan gezinnen met één of meer kinderen in de leeftijdsgroep van 4 tot 18 jaar. Gezinnen met (alleen) kinderen buiten deze leeftijdsgroep komen niet in aanmerking voor deelname aan de actie. Van elke familie die wil deelnemen wordt een verslag in woord en beeld (review) van het uitgeprobeerde product verwacht. Oefenweb behoudt zich het recht voor om families, die niet mee willen werken aan een review, uit te sluiten van de actie. In deze actieperiode, die afloopt in februari 2017, zal er ruimte zijn voor maximaal tien enthousiaste, avontuurlijke gezinnen per product om Rekentuin, Taalzee of Words&Birds te ontdekken en ervaringen te delen met anderen. Deze families zullen door Oefenweb geselecteerd worden, wanneer er meer dan tien aanmeldingen per product komen, op volgorde van binnenkomst van het aanmeldformulier én bereidheid tot het leveren van een goede review.

Artikel 2
Een deelnemend gezin ontvangt maximaal 4 gratis licenties voor één van de producten van Oefenweb. Het half jaar zal ingaan op het moment dat de licenties door Oefenweb geactiveerd zijn en deze zullen na een half jaar automatisch aflopen. Uiteraard is verlenging van de licentie(s), of uitbreiding met andere producten, op eigen kosten mogelijk.

Artikel 3
Binnen 3 maanden na aanvang van de proefperiode verwacht Oefenweb een verslag van de ervaringen met één van de producten van Oefenweb. Een verslag kan bestaan uit alleen tekst met minstens één foto, maar een verslag met uitgebreid beeld (meerdere foto’s of video) wordt hoog gewaardeerd.

De tekst en beelden uit het verslag zullen door Oefenweb gebruikt worden op de diverse websites van de producten van Oefenweb, de nieuwsbrief van Oefenweb en diverse sociale media kanalen (waaronder Facebook en Twitter). Door deel te nemen aan de actie geeft de deelnemende familie automatisch toestemming voor het gebruik van teksten en beelden, geleverd door de deelnemende familie, voor online marketingdoeleinden door Oefenweb. De naam van de familie zal hierbij genoemd worden.

Artikel 4
Wanneer er na 4 maanden na de aanvang van de proefperiode, en een tussentijdse oproep per mail, nog geen review is ontvangen, zal (zullen) de licentie(s) voortijdig beëindigd worden door Oefenweb.

Artikel 5
Voor elke review die een deelnemend gezin aan Oefenweb overdraagt, zal het van Oefenweb één gratis weggeeflicentie (dit betekent toegang voor één speler) Rekentuin, Taalzee of Words&Birds ontvangen. Deze weggeeflicentie zal weggegeven worden aan een ander gezin. Het gezin dat de review geleverd heeft, kiest dit gezin uit. De licentie zal ook weer voor een half jaar zijn en automatisch aflopen. Het gezin dat deze gratis licentie ontvangt, zal niet gebonden zijn aan deze voorwaarden. Het aantal licenties is op eigen kosten uit te breiden.

Artikel 6
De familie die de leukste/beste/mooiste review toezendt zal een jaar verlenging krijgen op de licenties die ze voor één van de producten van Oefenweb gebruikt hebben. Oefenweb zal, in de week van 1 februari 2017, beoordelen welke review hiervoor in aanmerking komt. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Artikel 7
De gekregen of gewonnen licenties zijn in geen enkel geval inwisselbaar voor contanten. Ook zijn deze, op de weggeeflicenties na, niet overdraagbaar.

Artikel 8
Oefenweb behoudt zich het recht voor om de actievoorwaarden, zonder kennisgeving vooraf, tussentijds te wijzigen en/of de actie voortijdig te beëindigen.

Artikel 9
Op deze actie zijn de algemene voorwaarden en privacyverklaring van Oefenweb van toepassing. Deelname aan deze actie betekent automatisch akkoord op deze verklaringen.