Login Demo Bestellen
Bel ons op: 0800 5021 Online & adaptief rekenen, taal en Engels oefenen op school

Inzicht in inzet en ontwikkeling zonder te toetsen

Elke opgave die een leerling maakt is een meetmoment. De leerresultaten die we verzamelen zijn voor jou als leerkracht inzichtelijk via het lerarendashboard. Je volgt hun vorderingen en inzet, ziet hoe ze scoren ten opzichte van leeftijdsgenoten en in hoeverre ze de leerdoelen beheersen.

Maar ook je leerlingen hebben inzicht in hun eigen ontwikkeling. Na elke opgave ontvangen ze direct feedback en in hun Groeikaart bekijken ze de meest gemaakte fouten en score per spel.

Resultaten op groeps- of individueel niveau

Met iedere gemaakte opgave meet ons systeem het niveau van je leerlingen. Ons lerarendashboard geeft je uitgebreid inzicht in de leerontwikkeling van je klas of van individuele leerlingen. Zo weet je precies waar je leerlingen goed in zijn en waar ze nog extra instructie bij nodig hebben. De technologie achter ons meetsysteem is vergelijkbaar met de techniek van een leerlingvolgsysteem. Het dashboard biedt onder andere de volgende inzichten:

Klas- of groepsoverzicht

Een vergelijking van de prestaties met leeftijdsgenoten.

Aantal gemaakte opgaven

Hoeveel opgaven zijn er in de afgelopen periode gemaakt?

Speelfrequentie

Worden relevante spellen wel vaak genoeg gespeeld?

Beheersing leerdoelen

Inzicht in de beheersing van de leerdoelen die tot jouw groep behoren.

Ontwikkeling in beeld

Per leerling inzicht in de leerontwikkeling door de tijd.

Inzicht in fouten

De 5 best en 10 slechtst gemaakte opgaven.

Verrijk je instructie: inzicht op beheersing per leerdoel

Prowise Learn heeft voor de programma’s Rekentuin en Taalzee een koppeling met leerdoelen. In het lerarendashboard zie je direct in welke mate je leerlingen de leerdoelen al beheersen en waarin ze nog kunnen groeien. Zo zie je bijvoorbeeld in Rekentuin welke leerlingen optellen tot 100 al beheersen en welke leerlingen nog extra instructie nodig hebben met de tafel van 7.

De leerdoelen voor Rekentuin zijn gebaseerd op de leerjaardoelen van SLO, die van Taalzee op de Leerlijn Spelling van CED.

Automatisch oefenen op leerdoel

Naast de reguliere oefensessies bieden we leerlingen ook automatisch extra leerdoelsessies in Rekentuin en Taalzee. Na drie ‘gewone’ oefensessies start een leerdoelsessie. Ons systeem bekijkt voor elke leerling welke leerdoelen relevant zijn en kiest er één waar veel leerwinst op te behalen valt. Dus te moeilijke of te makkelijke leerdoelen worden niet aangeboden in een leerdoelsessie. Je leerling krijgt alleen leerdoelsessies waarvan we verwachten dat hij of zij de meeste opgaven goed beantwoordt. Zo hebben je leerlingen nog steeds de succeservaring die ze gewend zijn.

Met één score inzicht in het niveau

Onze Prowise Learn-scores geven snel inzicht in het niveau per spel van je leerlingen. De scores lopen van 1 tot 1000, waarbij de scores vanaf 300 gekoppeld zijn met de leerjaren. Dus een score van 400 staat gelijk aan het gemiddelde eindniveau van groep 4 enzovoorts. Bekijk de video hiernaast voor meer uitleg.

Voor je leerlingen: de Groeikaart

Dankzij de Groeikaart in de spelomgeving, hebben je leerlingen nu zelf ook inzicht in hun leerontwikkeling. Ze zien direct wat hun score per spel is, hoeveel opgaven ze gemaakt hebben, maar ook welke goede en foute antwoorden ze hebben gegeven.

We houden iedere week bij waar de kinderen op vooruit zijn gegaan of eventueel wat op achteruit zijn gegaan en dat zie je in één oogopslag en dat is echt de kern. Daar kun je je les op inrichten.

Egon Stroop

Leerkracht groep 7 - De Zonnewijzer