Login Demo Bestellen
Bel ons op: 0800 5021 Online & adaptief rekenen, taal en Engels oefenen op school

Onderzoek en onderwijs gaan hand in hand

Voor de ontwikkeling van onze producten laten we ons continu inspireren door nieuwe inzichten uit de wetenschap. Met de anonieme spelersdata uit onze producten wordt onderzoek gedaan door onze onderzoekers. Zo proberen we onze kennis over hoe kinderen leren en over ons adaptieve meetsysteem continu te verbeteren. Zodat onderwijs en onderzoek elkaar versterken.

Hieronder zie je de onderzoekers die momenteel onderzoek uitvoeren met onze geanonimiseerde data.

Onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam

prof. dr. Han van der Maas

"Als hoogleraar psychologische methodenleer aan de Universiteit van Amsterdam ben ik nauw betrokken bij het onderzoek. Ik bewaak de voortgang en kwaliteit van de huidige onderzoekslijnen, en zet nieuwe onderzoekslijnen uit. Daarbij gaat mijn aandacht uit naar alle facetten van de adaptieve leeromgeving. Je kunt hierbij enerzijds denken aan het onderhouden en optimaliseren van het adaptieve systeem, maar bijvoorbeeld ook aan het bestuderen van belangrijke vraagstukken die betrekking hebben op de cognitieve ontwikkeling van kinderen."


dr. Claire Stevenson

"Ik ben een onderzoeker van de Universiteit van Amsterdam (afdeling Psychologie) en werk samen met Prowise Learn om beter te begrijpen hoe intelligentie en creativiteit zich ontwikkelen en hoe we leren het beste kunnen meten. We proberen antwoord te vinden op vragen zoals: Ontwikkelen reken- en taalvaardigheden samen of los van elkaar? Moet je goed zijn in rekenen om creatief te zijn met getallen – bijvoorbeeld om creatieve sommen te bedenken zoals in het cijfers spel? Met de kennis die we hiermee opdoen leren we niet alleen veel over de 'nature' en 'nurture' van intelligentie en creativiteit, maar kunnen we ook nieuwe leuke spelletjes maken die creativiteit en cognitieve ontwikkeling stimuleren."


dr. Abe Hofman

"Ik doe onderzoek naar ontwikkeling van reken- en cognitive vaardigheden van kinderen. Hiervoor bestuderen we in eerste instantie hoe we de vaardigheid van kinderen kunnen meten, om vervolgens vragen te kunnen beantwoorden omtrent de ontwikkeling. Bijvoorbeeld, is er een relatie tussen de ontwikkeling van verschillende spellen binnen de rekentuin."


dr. Brenda Jansen

"Helemaal aan het begin van de Rekentuin dacht ik mee over de sommetjes in de spelletjes. Nu doe ik onderzoek naar de rekenstragieën van kinderen en wil ik graag weten hoe we kinderen kunnen motiveren om met rekenen te oefenen."


drs. Sharon Klinkenberg

"Als promovendus heb ik samen met Marthe de eerste versie van de Rekentuin gemaakt. Mijn onderzoek heeft zich onder andere gericht op het bewijzen van de representativiteit van de scores die kinderen in de Rekentuin halen voor hun rekenvaardigheid."


dr. Joost Kruis

“Als onderzoeker bij Prowise Learn en aan de Universiteit van Amsterdam (Psychologische Methodenleer) hou ik mij bezig met het optimaliseren van het adaptieve algoritme en de andere psychometrische modellen in Learn, om zo spelers van de meest relevante content te voorzien en leerkrachten van betrouwbare en nuttige resultaten. Hierbij is een belangrijk speerpunt hoe we op basis van de gemeten beheersing van leerdoelen, en de afhankelijkheidsrelaties tussen deze leerdoelen, kunnen bepalen op welk domein een speler op dat moment potentieel kan groeien, of juist extra instructie door de leerkracht nodig heeft zodat deze niet achter gaat lopen.”


Onderzoekers van de Vrije Universiteit Amsterdam

Prof. Dr. Maartje Raijmakers

"Als hoogleraar Onderwijswetenschappen (Vrije Universiteit) en Cognitieve Ontwikkelingspsychologie (Universiteit van Amsterdam) ben ik zeer geïnteresseerd in de ontwikkelingen binnen Prowise Learn die kunnen leiden tot een beter inzicht in de leerprocessen van kinderen. Ik ben nauw betrokken bij onderzoek dat ons beter inzicht geeft in de individuele verschillen van kinderen. We zijn oa bezig met ontwikkeling van methodes en technieken om beter zicht te krijgen op de conceptuele inzichten die kinderen ontwikkelen tijdens het trainen. Als bijzonder hoogleraar bij NEMO ben ik vooral ook geïnteresseerd in het leren binnen domeinen die niet het kerncurriculum vormen van de basisschool, zoals het logisch redeneren en programmeren."


Alexander Savi, MSC

“Als onderzoeker aan de Vrije Universiteit Amsterdam (afdeling onderwijskunde, en met een achtergrond in psychologisch en methodologisch onderzoek), werk ik op verschillende projecten met Prowise Learn samen. Vragen die in deze samenwerking centraal staan zijn: Wat kunnen we leren over misconcepties van leerlingen, op basis van de antwoorden die ze geven? Hoe kunnen we de effectiviteit van onderwijsinterventies toetsen? En hoe kunnen we individuele verschillen tussen leerlingen in het effect van onderwijsinterventies beoordelen? Met het beantwoorden van deze vragen verwerven we meer inzicht in manieren om onderwijs aan te passen aan de behoeften van een individuele leerling.”


Onderzoekers van de ACT

prof. dr. Gunter Maris

"Vanuit ACT en als hoogleraar psychometrie aan de Universiteit van Amsterdam heeft met name de werking van het adaptieve systeem mijn aandacht. In mijn onderzoek bestudeer en optimaliseer ik de psychometrische modellen die adaptiviteit mogelijk maken. Ik onderzoek hoe de inspanningen van de kinderen zo goed mogelijk beloond kunnen worden door het vergroten van de leerwinst."


dr. Lu Ou

"My research interests lie in time series analysis, machine learning, and the development and estimation of dynamic models that are applicable to studying individual- and group-level dynamic processes (e.g., learning, communication, and collaboration). My thesis research focused on developing, applying, and evaluating statistical and computational estimation techniques for mixed-effects nonlinear differential equation models. I worked on the development and improvement of the dynr R package for multivariate time series analysis and applications of dynamic models and data mining techniques to dyadic co-regulation and emotion regulation."


Onderzoekers van de Universiteit Utrecht

dr. Matthieu Brinkhuis

"Ik onderzoek verschillende algoritmen om zo goed mogelijk te volgen hoe spelers bijleren. Daarnaast gebruik ik Rekentuin data om in kaart te brengen hoe de moeilijkheid van vragen, zoals bijvoorbeeld de tafels van vermenigvuldiging, over de tijd heen veranderen. Met die informatie hopen we spelers efficiënter te kunnen laten oefenen."


Dr. Sergey Sosnovsky

I am an assistant professor of Software Technology for Learning and Teaching at the Department of Information and Computing Sciences, Utrecht University. My research interests include various aspects of designing, developing and evaluating adaptive educational systems and personalised information systems in general.


Onderzoekers aan de Katholieke Universiteit te Leuven

Prof. dr. Wim van den Noordgate

"Aan onze interdisciplinaire onderzoeksgroep imec-ITEC aan de KULeuven campus Kortrijk doen we fundamenteel en toegepast onderzoek naar de ontwikkeling, het design en de evaluatie van adaptieve en gepersonaliseerde digitale oplossingen, voornamelijk in het domein van het onderwijs. Voor het uitproberen en illustreren van data-analytische technieken en modellen hebben we daarbij herhaaldelijk dankbaar gebruik gemaakt van de rijke datasets die worden gegenereerd door Prowise Learn. Wim Van den Noortgate, gewoon hoogleraar faculteit Psychologie & Pedagogische Wetenschappen, KULeuven."


Onderzoekers aan de University of Cambridge

Dr. Rogier Kieviet

"Ik ben gefascineerd door periodes van snelle cognitieve ontwikkeling, zowel in de kindertijd als ouderdom. Het meest interessant vind ik de dynamische samenhang tussen domeinen: Hoe helpt je taalvaardigheid je rekenvaardigheid, en andersom? De data van Prowise Learn is een unieke bron van kennis om dit proces beter te begrijpen."


Onderzoekers aan de University of London, Birkbeck College

Susanne de Mooij, MSc

"Hoe kinderen tot een antwoord komen en waarom ze bepaalde fouten maken is een belangrijk vraagstuk om instructie en feedback zo passend mogelijk aan te bieden. Het cognitieve process voor een respons is vrijwel altijd verborgen, maar met indirecte technieken zoals het bestuderen van oog & muis bewegingen hoop ik hier meer inzage in te krijgen. In samenwerking met de University of London, Birkbeck College, onderzoek ik hoe individuele verschillen in vaardigheid samenhangen met strategie gebruik en eventuele misconcepties en hoe we hier de leeromgeving op kunnen aanpassen."


Onderzoekers van PROO

Alexander Krepel (Universiteit van Amsterdam)

"Voor mijn promotieonderzoek aan de Universiteit van Amsterdam ben ik geïnteresseerd in hoe leerlingen in het voortgezet onderwijs Engels leren. Hierbij onderzoek ik hoe oefenen in Words&Birds samenhangt met de ontwikkeling in Engels woordenschat, spelling en lezen. Daarnaast heb ik geholpen met de ontwikkeling en verbetering van spellen in Words & Birds zodat ook de uitspraak van woorden goed geleerd kan worden."


Marco van de Ven (Radboud Universiteit Nijmegen)

"Ik ben als postdoctoraal onderzoeker betrokken bij de verdere ontwikkeling en validering van Words&Birds. Verder gebruik ik learning analytics om meer inzicht te krijgen in de processen die een rol spelen bij het leren van een tweede taal. Samen met Prowise Learn, Earlybird hebben Alexander, Evelien en Marco op basis van experimenten nieuw materiaal ontwikkeld voor Words&Birds. In 2017 hebben wij daarnaast een grootschalige interventie studie uitgevoerd met Words&Birds."


dr. Elise de Bree (Radboud Universiteit Nijmegen)

"Vanuit mijn interesse naar taal-, lees- en spellingontwikkeling voer ik onderzoek uit aan de hand van data uit Taalzee en Words&Birds. Deze ecologisch valide manier van dataverzameling biedt ons veel inzicht in de manieren waarop kinderen en tieners leren lezen en spellen en hun woordenschat vergroten."


Evelien Mulder (Radboud Universiteit Nijmegen)

"Als promovenda doe ik vanuit de Radboud Universiteit onderzoek naar hoe brugklasleerlingen van het lezen van losse woorden tot tekstbegrip in het Engels komen."


Research papers