Login Demo Bestellen NL | EN
Bel ons op: 020 89 69 444 Online & adaptief rekenen, taal en Engels oefenen op school

Onderzoek en onderwijs gaan hand in hand

Voor de ontwikkeling van onze producten laten we ons continu inspireren door nieuwe inzichten uit de wetenschap. Met de anonieme spelersdata uit onze producten wordt onderzoek gedaan door onze onderzoekers. Zo proberen we onze kennis over hoe kinderen leren en over ons adaptieve meetsysteem continu te verbeteren. Zodat onderwijs en onderzoek elkaar versterken.

Hieronder zie je de onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam die momenteel onderzoek uitvoeren met onze geanonimiseerde data.

prof. dr. Han van der Maas

"Als wetenschappelijk directeur van Oefenweb en hoogleraar psychologische methodenleer aan de Universiteit van Amsterdam ben ik nauw betrokken bij het onderzoek. Ik bewaak de voortgang en kwaliteit van de huidige onderzoekslijnen, en zet nieuwe onderzoekslijnen uit. Daarbij gaat mijn aandacht uit naar alle facetten van de adaptieve leeromgeving. Je kunt hierbij enerzijds denken aan het onderhouden en optimaliseren van het adaptieve systeem, maar bijvoorbeeld ook aan het bestuderen van belangrijke vraagstukken die betrekking hebben op de cognitieve ontwikkeling van kinderen."


dr. Nienke Ruijs

"Ik onderzoek of we met kleine veranderingen in Rekentuin en Taalzee in staat zijn om leerlingen beter te laten oefenen. Zien we bijvoorbeeld dat leerlingen serieuzer nadenken over hun antwoorden, als ze niet meteen op het ‘vraagteken’ mogen klikken?"


Mattis van den Bergh, MSc

"Ik heb onderzoek gedaan naar de typeontwikkeling van kinderen binnen de Typetuin en invloeden hierop. Zo heb ik onder andere gekeken naar het effect van het typen van woorden en non-woorden. Woorden worden door ervaren typisten sneller getypt dan non-woorden, terwijl beginnende typisten alles met dezelfde snelheid typen. Deze informatie helpt bepalen welke typeopdrachten passend zijn bij verschillende momenten in het leerproces."


prof. dr. Gunter Maris

"Vanuit het Cito en als hoogleraar psychometrie aan de Universiteit van Amsterdam heeft met name de werking van het adaptieve systeem mijn aandacht. In mijn onderzoek bestudeer en optimaliseer ik de psychometrische modellen die adaptiveit mogelijk maken. Bovendien overzie ik een belangrijke onderzoekslijn naar de 'return on investment' van Rekentuin en Taalzee. Ik onderzoek hoe de inspanningen van de kinderen zo goed mogelijk beloond kunnen worden door het vergroten van de leerwinst. Hiervoor werk ik onder andere samen met Frederik Coomans, Abe Hofman en Alexander Savi."


dr. Matthieu Brinkhuis

"Ik onderzoek verschillende algoritmen om zo goed mogelijk te volgen hoe spelers bijleren. Daarnaast gebruik ik Rekentuin data om in kaart te brengen hoe de moeilijkheid van vragen, zoals bijvoorbeeld de tafels van vermenigvuldiging, over de tijd heen veranderen. Met die informatie hopen we spelers efficiënter te kunnen laten oefenen."


prof. dr. Maartje Raijmakers

"Mijn onderzoek is vooral gerelateerd aan het domein van bloemencode, deductief logisch redeneren. Naast de analyse van de ontwikkeling van deze vaardigheid heb ik ook onderzoek gedaan naar didactische vormen waarmee logisch redeneren op de basisschool in de klas geïntroduceerd kan worden."


dr. Frederik Coomans

"Ik doe onderzoek naar het onderliggende psychometrisch model: hoe goed meet dit model de werkelijke vaardigheden van kinderen, wat is de invloed van de scoreregel en hoe kunnen we het huidige model verbeteren?"


Alexander Savi, MSc

"Ik onderzoek manieren waarop een (online) leeromgeving zo kan worden vormgegeven dat je er optimaal en met plezier kunt leren. Door middel van ideeën uit onder andere de onderwijskunde, ontwikkelingspsychologie en cognitieve psychologie bedenk ik veelbelovende leerinterventies. Op deze manier probeer ik een bijdrage te leveren aan zowel de oefenprogramma's van Oefenweb als de wetenschappelijke kennis over optimaal en plezierig leren."


dr. Ingmar Visser

"Ik doe onderzoek naar dynamiek en meting van leer- en ontwikkelingsprocessen. Wat is de samenhang tussen verschillende vaardigheden die gemeten worden met de Rekentuin en Taalzee en hoe ontwikkelen die zich?"


dr. Abe Hofman

"Ik doe onderzoek naar ontwikkeling van reken- en cognitive vaardigheden van kinderen. Hiervoor bestuderen we in eerste instantie hoe we de vaardigheid van kinderen kunnen meten, om vervolgens vragen te kunnen beantwoorden omtrent de ontwikkeling. Bijvoorbeeld, is er een relatie tussen de ontwikkeling van verschillende spellen binnen de rekentuin."


drs. Sharon Klinkenberg

"Als promovendus heb ik samen met Marthe de eerste versie van de Rekentuin gemaakt. Mijn onderzoek heeft zich onder andere gericht op het bewijzen van de representativiteit van de scores die kinderen in de Rekentuin halen voor hun rekenvaardigheid."


dr. Brenda Jansen

"Helemaal aan het begin van de Rekentuin dacht ik mee over de sommetjes in de spelletjes. Nu doe ik onderzoek naar de rekenstragieën van kinderen en wil ik graag weten hoe we kinderen kunnen motiveren om met rekenen te oefenen."


Publicaties