Login Demo Bestellen
Bel ons op: 0800 5021 Online & adaptief rekenen, taal en Engels oefenen op school

Als eerste op de hoogte van het laatste nieuws

Onze backend: een schat aan informatie

De kracht van onze backend

Als leerkracht steekt u veel energie en passie in het verder helpen van kinderen: u geeft instructie, maakt groeps- of handelingsplannen, kijkt werk na, stelt doelen, evalueert en houdt graag een vinger aan de pols als het gaat om de ontwikkeling van uw leerlingen. Al deze zaken zijn belangrijk bij het verzorgen van goed onderwijs en Oefenweb helpt u hier graag bij.

Backend
Binnen onze producten hebben wij een backend gecreëerd, die u een schat aan informatie en inzichten oplevert over het gemaakte werk en de ontwikkeling van een kind. Hierdoor krijgt u, onder meer, handvatten voor instructie, het opstellen van doelen en het evalueren hiervan. De uitgebreide resultatenrapportage kan worden opgevraagd per groep, per klas en per leerling.

Resultaten per groepdomeinscoren
In het groepsoverzicht kunnen de scores per spel van een klas bekeken worden. Door middel van kleuren worden de scores vergeleken met de normgroep (alle andere spelers uit dezelfde leeftijdscategorie) en is in één oogopslag te zien welke spellen moeilijk lopen in de groep en welke leerlingen sterk of zwak scoren. Zo weet u snel op welk onderdeel u (extra) klassikale instructie kunt geven of waar u mee aan de slag kunt aan de instructietafel. Ook kunt u van deze gegevens gebruikmaken bij het opstellen en evalueren van uw groeps- of handelingsplannen.

In verband met (mogelijke) doublures, versnellers of kinderen met een eigen leerlijn, is het mogelijk om leerlingen te vergelijken met een hogere of lagere vergelijkingsgroep.
Naast de scores laat het groepsoverzicht ook zien wanneer een leerling voor het laatst gespeeld heeft en hoeveel opgaven er van elk spel gemaakt zijn.

individueel overzichtResultaten per leerling
Natuurlijk wilt u ook regelmatig weten hoe een individuele leerling scoort, hoe de ontwikkeling verloopt of u wilt bekijken of een leerling zijn of haar werk maakt tijdens een weektaak. Dit kan allemaal in het individuele overzicht in de backend van onze producten.

In een individueel overzicht worden de relatieve scores (vergelijking binnen de normgroep) en absolute scores (het niveau waarop het spel gespeeld wordt, loopt van 0 tot 10) per spelonderdeel getoond en kunt u zien wanneer een onderdeel voor het laatst gespeeld is en hoeveel opgaven er gemaakt zijn.

Per onderdeel kunt u de ontwikkeling van een leerling volgen in een ontwikkelingsgrafiek. Deze grafiek geeft u, en de betreffende leerling, inzicht in de speelfrequentie en de gemiddelde absolute score van een spel per week. De grafiek is een ideaal middel om te gebruiken bij het opstellen en evalueren van doelen of als ondersteuning in een ouder-kind-gesprek bij u op school.

backendEn als laatste, maar zeker niet als minste, geeft onze backend u de mogelijkheid om, per domein, te zien welke vijf opgaven het best gemaakt werden door een leerling (de droomopgaven) en welke tien opgaven het minst goed gemaakt werden (de nachtmerrieopgaven) en waar dus nog kansen voor groei liggen.

Instellingen beheren
In de backend is het mogelijk om de spelinstellingen per school, klas of individuele leerling aan te passen. Wanneer u, of uw groep of een individuele leerling, daar behoefte aan heeft, kunt u een specifiek spel aan- of juist uitzetten in de basisomgeving, bijvoorbeeld om een leerling extra te laten oefenen of omdat dit beter aansluit bij wat er in de groep op dat moment behandeld wordt. Uiteraard blijven deze spellen adaptief, zodat elke leerling op zijn of haar eigen niveau oefent. Het gebruik van deze spelinstelling is optioneel. Zonder de spelinstelling bepalen onze programma’s zelf automatisch welke spellen in de basisomgeving geplaatst worden, aan de hand van de scores van een leerling.

Bekijk ook onze instructievideo over de resultatenrapportage.