Login Demo Bestellen
Bel ons op: 0800 5021 Online & adaptief rekenen, taal en Engels oefenen op school

Als eerste op de hoogte van het laatste nieuws

Begrijpend lezen in Learn

Dat het belangrijk is om te begrijpen wat je leest, staat als een paal boven water. Nieuwsberichten, handleidingen, bijsluiters, belastingaangiften… de lijst met belangrijke teksten is eindeloos. In het Nederlandse (basis)onderwijs wordt daarom veel tijd en energie gestoken in het vak begrijpend lezen. Vaak tot grote frustratie van de leerlingen en leerkrachten. Het uitpluizen van teksten, al dan niet met behulp van aangeleerde strategieën, lijkt soms meer het doel en niet het middel. Leesplezier staat vaak niet meer centraal. Onderzoek laat zien dat kinderen in Nederland lezen steeds minder leuk gaan vinden en dit ook minder vaak doen. Een aanzienlijk deel van de kinderen beheerst het streefniveau voor begrijpend lezen niet wanneer ze naar de middelbare school gaan. De snelle, digitale wereld trekt, terwijl het kunnen lezen, duiden en begrijpen van zowel off- als online teksten onverminderd belangrijk blijft. In Prowise Learn willen we het beste van twee werelden combineren: spelenderwijs leren in een digitale wereld en tegelijkertijd laten zien dat lezen ook gewoon leuk, lekker en leerzaam is. Dit gaan we doen door een nieuwe thematische zee te openen in Taalzee: Begrijpend lezen. Bij de lancering van deze nieuwe zee, zullen daar drie spellen in staan: Woordwolk, Husselzinnen en Voorspellen. Het spel Woordwolk is al een tijdje beschikbaar in Taalzee, de spellen Husselzinnen en Voorspellen zijn helemaal nieuw! Daarnaast zijn we ook van plan om binnenkort een vierde spel toe te voegen: Gatentekst.

Screenshot Voorspellen
Voorspellen

Learn doet het anders

Het schoolvak ‘begrijpend lezen’ gaat vaak uit van antwoorden op vragen zoeken in lange(re) teksten, al dan niet met behulp van veelgebruikte strategieën. De onderwerpen van deze teksten zijn lang niet altijd aansprekend voor kinderen. Bovendien dagen de bijbehorende vragen kinderen niet uit om gemotiveerd voor langere tijd in de tekst te duiken. Om die reden zijn maar weinig kinderen enthousiast over het vak. In Taalzee doen we dit anders. Zoals je van Learn gewend bent, helpen we kinderen oefenen in korte, snelle sessies over een bepaald onderwerp of vaardigheid en altijd op het eigen niveau. In de spellen rondom leesbegrip hebben we ervoor gekozen om uit te gaan van enkele van de basisvaardigheden, die nodig zijn voor goed tekstbegrip: woordenschat en woordnetwerk (Woordwolk en Gatentekst), verwijswoorden en relaties (Husselzinnen en Gatentekst), voorspellen en activeren van voorkennis (Voorspellen). Kinderen oefenen in elk spel gericht met een vaardigheid zonder dat ze hiervoor stukken tekst moeten uitpluizen. We hebben ernaar gestreefd om de gebruikte teksten, onderwerpen en afbeeldingen zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de belevingswereld van kinderen. 

Screenshot Woordwolk
Woordwolk

Zelfvertrouwen

Uit onderzoek is gebleken dat een aantal vaardigheden belangrijk is voor het goed kunnen begrijpen van teksten. Het begint natuurlijk allemaal bij het technisch lezen. Alleen als je kunt lezen, kun je begrijpen wat je leest. Hiervoor is het belangrijk om veel leeskilometers te maken en is leesmotivatie essentieel. Kinderen, die met zelfvertrouwen lezen, hebben meer plezier in lezen. Dit zelfvertrouwen is op te bouwen door succeservaringen met lezen. Daar blinkt Learn in uit: Elk kind kind oefent binnen Learn altijd op het eigen niveau door het adaptief systeem. 

Naast het kunnen technisch lezen is het beschikken over een goede woordenschat en algemene kennis van de wereld essentieel om het gelezen in een context te kunnen plaatsen. Al vanaf de start van Taalzee in 2012 biedt Learn mogelijkheden om te oefenen met deze ‘begrijpend-lezen-basics’ in de vorm van de spellen Woordenschat en Lezen. Later zijn daar nog de spellen Wat is het?, Wat lees je? en Kijk en lees voor jonge spelers aan toegevoegd. We gaan nu het aanbod spellen, dat aansluit bij de basics en veelgebruikte strategieën van begrijpend lezen, verder uitbreiden. 

We hopen dat kinderen, door het spelen van onze bestaande én nieuwe spellen, zullen groeien in deelvaardigheden voor begrijpend lezen en ontdekken dat (begrijpend) lezen ook gewoon heel erg leuk kan zijn.

Screenshot Husselzinnen
Husselzinnen