oefenweb gebruikerstipsOmdat we weten dat de werkdruk bij leerkrachten hoog ligt, streven we ernaar onze producten zo makkelijk mogelijk voor u te maken. Oefenweb levert u juist tijdswinst op. Zo oefenen al uw leerlingen automatisch op het eigen niveau en heeft u continu inzicht in de voortgang van uw leerlingen.

Wilt u meer uit onze programma’s halen? Download dan gratis de Gebruikerstips whitepaper. Met onze 15 tips helpen we u onze programma’s nog effectiever in te zetten en uw leerlingen te motiveren.

Oefenweb aansluiten bij de methodeWilt u dat uw leerlingen alleen de domeinen oefenen die u in de klas behandelt? Of wilt u enkele leerlingen gericht laten oefenen? Gebruik dan de Spelinstelling. Dit geeft u de vrijheid om zelf te bepalen welke spellen zichtbaar zijn in de spelomgeving. Zo heeft u zelf in de hand wat uw leerlingen oefenen in onze producten.

Onlangs zijn we nieuwe Oefenwebscores gaan gebruiken in onze producten Rekentuin, Taalzee en Words&Birds. De scores bieden leerkrachten, ouders en kinderen inzicht in het
niveau van de speler. In onze eerste Oefenweb Snapshot leggen we uit hoe u de scores interpreteert en gebruikt om uw onderwijs nog beter op uw leerlingen af te stemmen.

Waar vindt u de nieuwe Oefenwebscores?

Spelers zien de nieuwe scores op de bordjes in Rekentuin en op de visjes en vogeltjes in Taalzee en Words&Birds. Ook de sterren in de groeikaart zijn nu gebaseerd op de nieuwe scores. Leerkrachten vinden de nieuwe scores terug op de individuele resultatenpagina’s in de beheerderomgeving, zowel in de overzichtstabel met alle scores per spel als in de ontwikkelingsgrafieken.

Oefenwebscores in een grafiekWat betekenen de nieuwe scores?

De nieuwe scores lopen van 1 tot 1.000. We hebben de scores 300, 500 en 800 gekoppeld aan eind groep 3, 5 en 8. Hierdoor kunnen kinderen, ouders en leerkrachten nu eenvoudig zien of ze al op het gemiddelde niveau van eind groep 3, 5 en 8 scoren.

Gemiddeld eindniveau

Voor alle spellen geldt nu dat een score van 800 betekent dat een kind het gemiddelde niveau heeft gehaald van onze gebruikers aan het eind van de basisschool. Hij scoort dus hetzelfde als een gemiddelde groep 8 leerling aan het eind van het schooljaar. Voor Rekentuin en Taalzee hebben we ook de scores 300 en 500 geijkt. Dit geldt niet voor Words&Birds. Een score van 500 in Rekentuin en Taalzee betekent dus dat het kind hetzelfde scoort als een gemiddelde groep 5 leerling aan het eind van het schooljaar. Zo geldt ook dat een score van 300 binnen deze producten gelijk is aan een score die je aan het eind van groep 3 van een gemiddelde gebruiker in onze producten kunt verwachten. Met deze scores hebben kinderen nu ook zelf beter inzicht in hoe goed ze het doen op de verschillende spellen en aan welke spellen ze meer aandacht moeten besteden.

Alleen 300, 500 en 800 geijkt

Let op! Omdat dit erg ingewikkeld is hebben we enkel de scores 300 en 500 voor Rekentuin en Taalzee en de score 800 voor al onze producten geijkt. Voor de overige scores geldt dus niet dat de honderdtallen precies gelijk vallen met de leerjaren. Gelukkig behouden we ook de relatieve scores in de beheerdersomgeving en kunt u hiermee de nieuwe scores voor alle leerjaren goed interpreteren. De relatieve scores zijn de vertrouwde percentielscores waarmee de scores van kinderen vergeleken worden met kinderen van dezelfde leeftijd. Op deze manier kunt u voor elk leerjaar en voor alle spellen terugvinden hoe kinderen presteren vergeleken met leeftijdsgenoten.

groeikaart rekentuinWat verandert er voor u met de komst van deze nieuwe Oefenwebscores?

Vanaf het nieuwe schooljaar (22 augustus 2016) hanteren we de nieuwe scores. Dit betekent dat kinderen vanaf dan de nieuwe scores op hun bordjes en dieren zien. Voor de meeste kinderen betekent de overgang naar de nieuwe scores dat hun plantjes er ook wat groter uit zullen zien dan voor de vakantie. Een mooie beloning voor al het harde werk dat ze al verricht hebben. Doordat we nu werken met honderdtallen is de vooruitgang ook beter zichtbaar. Zo kunnen spelers en beheerders goed in de gaten houden of ze hun score hebben verhoogd na een oefensessie en zullen ze meer succes ervaren.

Update 29 maart 2017:
We hebben besloten de gebruikersmiddag te verplaatsen naar een nader te bepalen datum. We houden u via onze website en nieuwsbrief op de hoogte.

gebruikersmiddag OefenwebBij Oefenweb hechten we grote waarde aan de meningen en ideeën van onze gebruikers. Hierdoor kunnen wij onze producten nog beter aan laten sluiten bij wat leerkrachten nodig hebben om goed onderwijs vorm te geven. Wilt u hier ook aan bijdragen? Kom dan op woensdagmiddag 5 april 2017 om 14:30 uur naar het kantoor van Oefenweb in Amsterdam.

digitale adaptieve leermiddelen tourOefenweb is in de maanden maart, april en mei aanwezig tijdens de Digitale Adaptieve Leermiddelen Tour van onderwijsadviesbureau O21.

Op de tourdagen worden de mogelijkheden, beperkingen en verschillen tussen diverse digitale adaptieve leermiddelen besproken. De producten van Oefenweb komen hierbij ook uitgebreid aan bod. Wij zijn op de volgende data aanwezig met een informatiestand:

 

Informatie over de data, prijzen en aanmelden vindt u op de website van O21.

1 miljard opgaven gemaakt in onze producten!

Vol trots kunnen we melden dat op maandag 6 februari 2017 de miljardste opgave, oftewel nummer 1.000.000.000, is gemaakt! Deze fantastische prestatie is uiteraard mede mogelijk gemaakt dankzij onze gebruikers, waarvoor we jullie graag bedanken!

Wat was de miljardste opgave?

De miljardste opgave is gemaakt in Taalzee in het spel ‘Goed gespeld?’. De speler moest het correct gespelde woord uit zes antwoordmogelijkheden kiezen: repetitie, repetietie, repatitie, repetieti, repititie, reputitie.
Deze opgave is goed gemaakt door Matthias uit groep 5 van CBS De Wegwijzer in Hoogblokland. Matthias ontvangt, samen met zijn klas, een leuk presentje.

We willen jullie dan ook bedanken voor al die uren oefenen in Rekentuin, Taalzee en Words&Birds en hopen dat jullie samen met ons doorgaan naar de 2 miljard opgaven!

1 miljard Oefenweb opgaven gemaakt

 

whitepaperOefenweb whitepaper, een volledige onderbouwing

Wilt u meer informatie over onze producten en hoe u deze kunt inzetten in uw klas? U vindt dit in onze Oefenweb whitepaper, evenals meer informatie over het adaptieve meetsysteem en onze wetenschappelijke achtergrond.

In dit document leest u waarom Oefenweb een goede aanvulling is op uw lessen en welke mogelijkheden Oefenweb biedt aan zowel leerkrachten als leerlingen. Beschreven wordt waarin Oefenweb zich onderscheidt van andere lesprogramma’s en u leest met welk doel u de programma’s kunt gebruiken.

Koppeling met leerdoelen in Rekentuin

koppeling leerdoelen In Rekentuin hebben we voor de vier hoofdbewerkingen optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen een koppeling met leerdoelen gerealiseerd.

De koppeling biedt u een gedetailleerder inzicht in wat een leerling reeds beheerst en waarin het nog kan groeien. Zo kon u al zien of een leerling op het gemiddelde niveau van eind groep 3 presteert, maar weet u nu ook in welke mate de leerling de verschillende leerdoelen binnen de hoofdbewerkingen beheerst. Op basis van deze analyse kunt u besluiten voor welk leerdoel de leerling extra instructie en/of extra oefeningen nodig heeft.

In een overzichtelijke tabel ziet u voor elk spel per leerling welke leerdoelen ze reeds beheersen. De percentages in de tabel geven aan welk percentage opgaven van een leerdoel we verwachten dat een kind goed maakt. Een score van 60% geeft dus aan dat de leerling iets meer dan de helft van de opgaven die horen bij dit leerdoel goed zal maken. Deze kans is bepaald aan de hand van de score van de leerling op dit domein en de onlangs gemaakte opgaven. Lees meer informatie over de leerdoelenkoppeling in onze handleiding.

uniek adapatief meetsysteem van OefenwebDuik tijdens de NOT 2017 in onze Oefenwebwereld en ontdek welke mogelijkheden Oefenweb u biedt, wat de nieuwste ontwikkelingen zijn en maak kennis met ons unieke adaptieve meetsysteem.

MEET Oefenweb

Onze NOT-stand staat in het teken van METEN. Want meten staat aan de basis van een goed adaptief programma. Oefenweb gebruikt een ADAPTIEF MEETSYSTEEM dat is ontwikkeld aan de Universiteit van Amsterdam.

Dit meetsysteem meet continu, na elke opgave, de vaardigheden van leerlingen. Hierdoor reageert het direct op verandering en is de oefenstof voortdurend afgestemd op het niveau van de leerling. Precies dit systeem zorgt er dus voor dat elke leerling automatisch op het eigen niveau oefent.

Het systeem biedt leerkrachten gedetailleerd inzicht in de voortgang van hun leerlingen. Dit scheelt leerkrachten tijd, want het afnemen van toetsen, het nakijken van opgaven en het invoeren van resultaten is niet meer nodig.

Bekijk tijdens de NOT de nieuwste ontwikkelingen van Oefenweb:

Vraag hier uw gratis NOT toegangskaarten aan.

1x Typetuin typecursus voor één persoon

typecursus succes societyVoor onze partner Succes Society hebben we de Typetuin ontwikkeld. Vandaag maakt u kans op een volledige typecursus voor één persoon.

Blind leren typen in de Typetuin

De Typetuin is een online adaptieve typecursus waarmee je in en op je eigen tempo en niveau blindt leert typen. Wat de Typetuin uniek maakt is dat het achterliggende programma continu de resultaten van de gemaakte opdrachten opslaat en de moeilijkheidsgraad van de volgende reeks opdrachten direct op het niveau van de cursist aanpast.
Je typt in een virtueel tuintje dat meer in bloei komt te staan naarmate er meer geoefend wordt. Daarnaast zullen er muntstukken verdiend worden waarmee er virtuele prijzen voor in de prijzenkast kunnen worden verdiend.
Ook voor kinderen met dyslexie of eventuele andere leerproblemen is het mogelijk om via een aangepaste normering dit programma probleemloos te volgen. Kijk voor meer info op www.typetuin.nl.