Login Demo Bestellen
Bel ons op: 0800 5021 Online & adaptief rekenen, taal en Engels oefenen op school

Als eerste op de hoogte van het laatste nieuws

Kennisnet onderzoek: rekenvaardigheden verbeteren met adaptief oefenprogramma

Rekenvaardigheden verbeteren met adaptief oefenprogramma

Kennisnet heeft onlangs een onderzoek gepubliceerd waarin ze onderzochten wat een digitaal oefenprogramma effectief maakt. Dit blijkt met name de adaptieve werking te zijn. Ze concluderen dat het oefenen van de rekenvaardigheden met een individueel adaptief ict-programma ervoor zorgt dat leerlingen vooruit gaan en tot een hoger referentieniveau komen.

Dit resultaat wordt ondersteund door verschillende onderzoeken naar het effect van digitale oefenmethoden voor rekenen. In meerdere studies komt naar voren dat adaptieve methoden vaak een positief effect hebben op rekenprestaties (Arroyo et al., 2010; Burns et al., 2012; Van Rijn & Nijboer, 2012). Terwijl er voor enkel digitaal leermateriaal in de wetenschappelijke literatuur nog weinig bewijs te vinden of ze effectief zijn en, zo ja, waaróm ze effectief zijn (zie bijvoorbeeld literatuuroverzicht in Haelermans et al., 2013).

illustration 1 - adaptive systemDit is precies wat we bij Oefenweb ook geloven en de reden waarom wij veel tijd steken in de ontwikkeling en optimalisering van onze adaptieve technologie. Naar ons idee kunnen rekenen en taal gezien worden als vormen van cognitieve expertise (Van den Broek, 2010). Uit wetenschappelijk onderzoek weten we dat veel oefenen op het juiste niveau, met directe feedback en met individuele begeleiding van een coach of docent essentieel is voor het aanleren van expertise (Ericsson, 2006). Onze kennis van dit optimaal leermodel voor het onderwijs ligt ten grondslag aan de ontwikkeling van onze online en adaptieve leeromgevingen; Rekentuin, Taalzee en binnenkort ook Words&Birds.

De leerkracht heeft ten slotte ook invloed op het effect van een adaptief oefenprogramma, wordt beschreven in het onderzoek van Kennisnet. Zij concluderen weliswaar dat de houding van de leerkracht geen invloed heeft op het gunstige effect van een adaptief ict-programma maar vervolgens leggen ze ook uit dat de leerkracht wel degelijk een rol speelt in het oefengedrag van de leerling en daarmee indirect het effect kan beïnvloeden. Het belang van een betrokken leerkracht wordt onderbouwd door de bevinding dat het oefengedrag van de leerling voornamelijk gerelateerd is aan de leerkracht en dan vooral de mate waarin deze de leerling controleert en stimuleert om meer te oefenen met het ict-oefenprogramma. Wij herkennen dit gegeven en zien dit ook duidelijk terug in de praktijk bij onze gebruikers. Bevlogen leerkrachten zijn in staat prachtige resultaten te behalen door programma’s als Rekentuin en Taalzee actief en vol enthousiasme in te zetten.

Rekentuin: adaptief oefenprogramma voor rekenenKortom: als de leerkracht de leerling regelmatig controleert en stimuleert, is extra oefening in de vorm van digitaal oefenen met een individueel en adaptief programma een prima manier om rekenvaardigheden van leerlingen te verbeteren. Wij hopen uiteraard dat u hierbij voor Rekentuin kiest vanwege de expertise en leidende rol van Oefenweb op het gebied van individueel en adaptief onderwijs.

Meer informatie over het onderzoek van Kennisnet vindt u in het nieuwe nummer van 4W, het wetenschappelijke tijdschrift van Kennisnet voor onderwijsprofessionals over de opbrengsten en werking van ict in het onderwijs.

 

  • Arroyo, I., Park Woolf, B., Royer, J.M., Tai, M. & English, S. (2010). Improving math learning through intelligent tutoring and basic skills training. In V. Aleven, J. Kay & Mostow (Red.). ITS 2010, Part I, LNCS 6094(pp. 423-432). Berlijn/Heidelberg: Springer-Verlag.
  • Burns, M.K., Kanive, R. & DeGrande, M. (2012). Effect of a computer-delivered math fact intervention as a supplemental intervention for math in third and fourth grades. Remedial and Special Education, 33(3), 184-191.
  • Ericsson, K. A. (2006) The influence of experience and deliberate practice on the development of superior expert performance. In: K. A. Ericsson, N. Charness, P. Feltovich & R. R. Hoffman (Eds) Cambridge handbook of expertise and expert performance (Cambridge, CambridgeUniversity Press), 685–706.
  • Haelermans, C. & Ghysels, J. (2013). The effect of an online practice tool on math in secondary education – Evidence from a randomized feld experiment. (TIER Working Paper 13/08).
  • Rijn, H. van & Nijboer, M. (2012). Optimaal feiten leren met ict. 4W. Weten Wat Werkt en Waarom, 1(1), 6-11.
  • Van den Broek, P. (April 23, 2010). Using Texts in Science Education: Cognitive Processes and Knowledge Representation. Science, 328, 453-456.