Leerdoelen

Inzicht in de beheersing van leerdoelen

Koppeling met leerdoelen geeft nog meer inzicht

Oefenweb heeft voor de programma’s Rekentuin en Taalzee een koppeling met leerdoelen. In de resultaten rapportage in het dashboard zie je direct in welke mate je leerlingen de leerdoelen al beheersen en waarin ze nog kunnen groeien.

Zo zie je bijvoorbeeld welke leerlingen optellen tot 100 al beheersen en welke leerlingen nog extra instructie nodig hebben met de tafel van 7.

Beheersing per leerdoel

Per groep tonen we de relevante leerdoelen voor je leerlingen. De percentages in de tabel geven aan welk percentage opgaven van een leerdoel we verwachten dat een kind goed maakt. Een score van 60% geeft dus aan dat de leerling iets meer dan de helft van de opgaven die horen bij dit leerdoel goed zal maken. Deze kans is bepaald aan de hand van de score van de leerling op dit domein en de onlangs gemaakte opgaven.

 

Gekoppelde leerdoelen in Rekentuin

In Rekentuin zijn 15 rekenspellen gekoppeld met leerdoelen. Het gaat om de spellen optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen, tellen, klokkijken, slowmix, geld, rekenvolgorde, getallen, tafels, verhaaltjes, meten, vorm & kleur en figuur & plaats.

Leerdoelkoppeling in Taalzee

Sinds begin 2018 is ook Taalzee voorzien van een koppeling met leerdoelen. Deze zijn in het resultaten dashboard terug te vinden voor de spellen woordenschat, goed gespeld en dictee. Hiermee zijn de belangrijkste taal leerdoelen gekoppeld.

taalzee

Gebaseerd op leerjaardoelen van SLO

De leerdoelen in onze programma’s zijn gebaseerd op de nieuwe leerjaardoelen van SLO. Deze leerjaardoelen zijn nog niet officieel opgeleverd. SLO werkt op dit moment aan de leerjaardoelen waarvoor ze hun kerndoelen uit 1993 concreter en meer gespecificeerd hebben gemaakt. Ze hebben ons al toegang gegeven tot de versie die gemaakt is voor de proeftuin Linked Data Rekenen PO van Kennisnet en SLO. Deze leerjaardoelen staan aan de basis van de leerdoelen die we in Rekentuin per spel gebruiken en tonen in ons dashboard.