Login Demo Bestellen
Bel ons op: 0800 5021 Online & adaptief rekenen, taal en Engels oefenen op school

Als eerste op de hoogte van het laatste nieuws

Leerdoelenrapportage vernieuwd

Dagelijks helpen onze oefenprogramma’s jouw leerlingen vooruit op hun eigen niveau. Ze oefenen met opgaven die voor hen uitdagend zijn. Dankzij ons adaptieve en leerjaar overstijgende systeem kan dit voor elke leerling anders zijn. Zo kan een sterke leerling uit groep 6 al met opgaven uit groep 8 aan de slag en zal een zwakke rekenaar uit groep 7 misschien nog moeite hebben met opgaven uit groep 6. 

Toch heeft iedere leerling sterke en minder sterke kanten. Om meer inzicht te geven in de krachten van je leerlingen en waar zij nog op kunnen verbeteren, hebben we de leerdoelenrapportage ontwikkeld. Deze rapportage geeft antwoord op vragen als ‘beheersen mijn leerlingen de tafel van 6?’, ‘welke leerlingen hebben nog moeite met de tussen-s?’ en ‘hoeveel leerlingen kunnen al halve uren aflezen op een analoge klok?’. 

Nu horen we je denken ‘maar dat kon ik toch al zien in Oefenweb?’. Dat klopt, maar de rapportage is volledig vernieuwd en verbeterd op basis van onze data. 

Oefenwebdata wordt leidend

In eerste instantie werden alle leerdoelen binnen Oefenweb gekoppeld aan de leerjaren die SLO hanteert. Inmiddels hebben spelers miljoenen keren opgaven gemaakt die zijn gekoppeld aan de leerdoelen van Rekentuin en Taalzee. Door het grote aantal gemaakte opgaven is deze data zeer betrouwbaar en weten we welke opgaven kinderen makkelijk en moeilijk vinden én wanneer ze een leerdoel beheersen. Dit beeld komt lang niet altijd overeen met de richtlijn die SLO aanhoudt. Met onze waardevolle vernieuwde kennis is besloten om de hele methode rondom de leerdoelen, en de rapportage hiervan, aan te passen. Vanaf de start van het schooljaar 2019-2020 is de leerdoelenrapportage dan ook gebaseerd op onze Oefenwebdata.

Veranderingen zichtbaar in resultaten

Wat betekent dat concreet voor jou als leerkracht? Doordat onze verzamelde data soms andere dingen laat zien dan wat volgens SLO of methodes van leerlingen verwacht wordt, zijn sommige leerdoelen verschoven op de leerlijn. Als we zien dat het grootste deel van de leerlingen in een bepaald leerjaar het grootste deel van de opgaven beheerst, dan wordt het leerdoel aan dat leerjaar gekoppeld. 

Voorbeeld: het merendeel van de leerlingen uit groep 3 kan optellen tot tien. Daarmee kunnen we zeggen dat het leerdoel ‘optellen tot het tiental’ gekoppeld wordt aan het leerjaar groep 3. 

Hierdoor heb jij een reëler beeld van de verwachtingen van de prestaties van je leerlingen. Aan het einde van het schooljaar zou een gemiddelde leerling de leerdoelen, die bij zijn of haar leerjaar horen, moeten beheersen. 

Lees hier een volledige uitleg over leerdoelen en onze leerdoelenrapportage.