Login Demo Bestellen
Bel ons op: 0800 5021 Online & adaptief rekenen, taal en Engels oefenen op school

Als eerste op de hoogte van het laatste nieuws

Nationale Onderwijsweek: gelijke kansen

Ieder kind moet de kans krijgen zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. Helaas blijkt uit onderzoek dat de kansenongelijkheid in het onderwijs stijgt. Daarom besteedt de Nationale Onderwijsweek deze week (2 tot en met 6 oktober) aandacht aan gelijke kansen voor ieder kind.


Opleidingsniveau ouders heeft invloed op kansen kind
Uit onderzoek in 2016 komt naar voren dat kinderen van hoogopgeleide ouders meer kansen hebben om het beste uit zichzelf te halen dan kinderen van laagopgeleide ouders. Met als gevolg dat niet het volledige talent van kinderen wordt benut.

Uitgangspunt van Oefenweb zijn gelijke kansen voor elk kind
Oefenweb is 100% adaptief waardoor elke individuele leerling automatisch opgaven krijgt aangeboden op zijn/haar niveau. Dankzij slimme gaming-technologie gaat Oefenweb uit van wat een kind kan en van daaruit groeit het programma met ze mee. De geboden opgaven staan dus los de groep waar het kind in zit of de leeftijd dat het heeft. Maar ook los van de verwachtingen die leerkrachten en ouders van een kind hebben. Zo heeft elk kind evenveel kans zijn eigen individuele talent te ontwikkelen.