Login Demo Bestellen
Bel ons op: 0800 5021 Online & adaptief rekenen, taal en Engels oefenen op school

Als eerste op de hoogte van het laatste nieuws

Oefenweb nu nóg slimmer: automatisch oefenen op leerdoel!

Dat je leerlingen oefenstof op maat aangeboden krijgen met Oefenweb, dat is voor jou als leerkracht geen nieuws meer. Maar wat wél nieuw is: we bieden nu ook automatisch oefenstof op specifieke leerdoelen aan. Dit doen we in zogenaamde leerdoelsessies.

Van inzicht tot extra oefening op leerdoel

Ieder kind oefent in Rekentuin of Taalzee, dankzij de slimme adaptieve technologie, altijd op zijn of haar eigen niveau. Dankzij de koppeling met leerdoelen is voor jou als leerkracht in het dashboard te zien welke leerdoelen je leerlingen beheersen. Hoe mooi zou het zijn als je leerlingen extra oefening aangeboden krijgen op leerdoelen waar voor hen nog leerwinst te behalen valt? Dat bieden we nu aan in speciale oefensessies in Rekentuin en Taalzee.

Extra oefensessies op relevante leerdoelen

Je leerlingen oefenen in Rekentuin en Taalzee gewoon zoals ze gewend zijn, plus een beetje meer. Wanneer een leerling drie keer een spel gespeeld heeft, krijgt hij of zij daarna automatisch een leerdoelsessie aangeboden voor dat domein. De leerdoelsessie bevat voor de meeste domeinen tien opgaven van één specifiek leerdoel, zoals ‘optellen tot 10’, ‘de tafel van 7’ of ‘woorden die eindigen op ‘s’. Na deze leerdoelsessie speelt het kind weer verder zoals het gewend is.

Succeservaring en leerwinst centraal

De leerdoelsessies worden alleen aangeboden in reken- en taaldomeinen die gekoppeld zijn met leerdoelen. Ons systeem bekijkt voor elke leerling welke leerdoelen relevant zijn en kiest er eentje waar veel leerwinst op te behalen valt. Dus te moeilijke leerdoelen of juist veel te makkelijke leerdoelen worden niet aangeboden in een leerdoelsessie. Je leerling krijgt dus enkel leerdoelsessies waarvan we verwachten dat hij of zij de meeste opgaven goed beantwoordt. Zo hebben je leerlingen nog steeds de succeservaring die ze gewend zijn.

Leerdoelsessies nog niet zichtbaar in de resultaten

Leerdoelsessies tellen niet mee voor de scores op de bordjes of vissen in de spelomgeving. We zien leerdoelsessies als extra oefensessies die bijdragen aan meer leerwinst. Om die reden telt dit resultaat niet mee in hun behaalde vaardigheidsscore en ook (nog) niet in het aantal gemaakte opgaven. Dus stel je leerlingen moeten 100 opgaven per week maken in Rekentuin, dan zullen ze in verhouding meer opgaven moeten maken om aan de weektaak te voldoen. Via hun groeikaart kunnen ze zelf in de gaten houden of ze hun doel hebben behaald.  Met de leerdoelsessies verdienen je leerlingen wel gewoon muntjes met opgaven die ze goed beantwoorden. Zo worden ze extra beloond voor hun inzet!