Login Demo Bestellen
Bel ons op: 0800 5021 Online & adaptief rekenen, taal en Engels oefenen op school

Als eerste op de hoogte van het laatste nieuws

Onderzoek aflopende muntjes in Rekentuin

aflopende muntjes

Aflopende muntjes in Rekentuin

Hebben de aflopende muntjes in Rekentuin effect op het speelgedrag van kinderen? Deze vraag is onderzocht door studenten van de Universiteit van Amsterdam in samenwerking met Oefenweb. Dit onderzoek is gedaan naar aanleiding van enkele vragen van scholen. De muntjes zouden stressvol zijn, afleidend werken of ervoor zorgen dat kinderen te snel antwoord geven omdat ze zoveel mogelijk muntjes willen verzamelen. Om te kijken hoe de kinderen de aflopende muntjes daadwerkelijk ervaren hebben de studenten enkele scholen bezocht.

Computertestjes
De studenten bezochten vier scholen om 197 kinderen van groep vier tot en met groep acht te onderzoeken. Voor het onderzoek maakten de kinderen twee computertestjes: één test met en één test zonder muntjes in beeld. Ook werd er gevraagd wat de leerlingen van de muntjes vonden.

Uit dit onderzoek blijkt dat de meerderheid geen moeite heeft met de muntjes in beeld. Slechts 22% van de kinderen geeft aan dat ze de muntjes afleidend vinden. Uit het testje waarbij geen muntjes worden getoond blijkt dat 20% van de kinderen spelen zonder muntjes zelfs lastig vindt, omdat er dan geen tijdsindicatie is. De rest van de kinderen vindt dit niet of heeft er geen mening over. Verder blijkt uit de twee computertestjes dat er geen verschil is in hoe goed kinderen presteren op de test.

Geen verschil
Kortom, kinderen presteren even goed met als zonder muntjes in beeld. Sommige kinderen geven wel aan dat ze er door worden afgeleid, maar voor de meerderheid is dat niet het geval. Bovendien zijn er ook kinderen die liever niet hebben dat de muntjes verdwijnen uit Rekentuin.

Susanne de Mooij en Tara Cohen

reactie van het Oefenwebteam:
Wij blijven op zoek naar een scoreregel die alle kinderen bevalt. In de komende tijd zullen we daarom verder onderzoek doen naar de muntjes.