Login Demo Bestellen
Bel ons op: 0800 5021 Online & adaptief rekenen, taal en Engels oefenen op school

Als eerste op de hoogte van het laatste nieuws

Rekentuin promoveert!

Op vrijdag 25 april promoveert onze directeur Marthe Straatemeier op het onderzoek omtrent de Rekentuin. Haar proefschrift getiteld: Math Garden: A new educational and scientific instrument gaat in op de ideeën achter Rekentuin en op de vraag of Rekentuin een waardevol instrument is voor zowel het onderwijs als het onderzoek.

Aangezien deze promotie mooi samenvalt met het vijfjarig bestaan van Rekentuin, organiseren we naar aanleiding van deze gebeurtenissen op 14 mei een ‘Feestelijk symposium: vijf jaar Rekentuin!’.

Rekentuin getoetst

Een belangrijke vraag in het onderzoek van Marthe is of het nieuwe adaptieve systeem, dat voor Rekentuin werd ontwikkeld aan de Universiteit van Amsterdam (UvA), ook daadwerkelijk goed werkt. Zijn de ratings wel een goede meting voor de vaardigheden van de spelers en de moeilijkheden van de sommen? En oefenen kinderen wel echt op hun eigen niveau?

promoveertDe ratings van de spelers bleken een goede maat voor de rekenvaardigheid van kinderen. Zo bleken de ratings o.a. sterk samen te hangen met de scores van kinderen op de rekentoets van het Cito leerlingvolgsysteem. Ook werd aangetoond dat alle kinderen ongeveer 75% van de opgaven goed maakten, dus dat alle kinderen, ongeacht hun niveau en leeftijd, daadwerkelijk op hun eigen niveau oefenden. Hierdoor waren kinderen ook gemotiveerd om veel te oefenen, want ruim 30% van de sommen werd buiten schooltijd gemaakt.

Ook de ratings van de sommen bleken een goede maat te zijn voor de moeilijkheid van de opgaven. De ratings waren goed te verklaren op basis van een selectie van somkenmerken. Zo bleek bijvoorbeeld dat de overschrijding van het tiental een sterk effect heeft op de moeilijkheid van optel- en aftrekopgaven. Kinderen blijken de opgave 7 + 8 een stuk moeilijker te vinden 80 + 10 en 77 + 1. Verrassend genoeg krijgen de kinderen in de meeste Rekenmethodes 7 + 8 eerder aangeboden dan 80 + 10 en 77 + 1.

speelomgevingTot slot wil Marthe met dit onderzoek laten zien dat onderwijs en onderzoek prima samen kunnen gaan. Dit zorgt voor extra uitdagingen maar schept bovenal vele nieuwe mogelijkheden. Onderwijs en onderzoek kunnen op deze manier van elkaar profiteren.

Bent u tevens nieuwsgierig naar de ideeën achter Rekentuin, lees dan de uitgebreide samenvatting van het proefschrift van Marthe Straatemeier.

Indien u geïnteresseerd bent in meer informatie kunt u mailen naar info@oefenweb.nl of bezoek de website van de UvA.