Login Demo Bestellen NL | EN
Bel ons op: 020 89 69 444 Online adaptief rekenen & taal oefenen op school en thuis

Rekentuinspellen

23 rekenspellen voor online rekenen

In Rekentuin oefenen je leerlingen met maar liefst 23 online rekenspellen hun rekenvaardigheden. Daarnaast trainen ze ook nog eens vaardigheden die belangrijk zijn bij het rekenen, zoals ruimtelijk geheugen en logisch redeneren.

Bekijk hieronder de omschrijving per spel of download het spellendocument.

optellen

Optellen

aftrekken

Aftrekken

vermenigvuldigen

Vermenigvuldigen

Delen

Delen

breuken

Breuken

tellen

Tellen

rekenvolgorde

Rekenvolgorde

slowmix

Slowmix

getallen

Getallen

snelheidsmix

Snelheidsmix

cijfers

Cijfers

klokkijken

Klokkijken

bloemencode

Bloemencode

set

1-2-3’tje

reeksen

Reeksen

mollenspel

Mollenspel

tafels

Tafels

geld

Geld

verhaaltjes

Verhaaltjes

meten

Meten

vorm en kleur

Vorm en kleur

figuur en plaats

Figuur en plaats

splitsen

Splitsen

Optellen

Dit spel traint hoofdrekenen en bevat kale optelsommen, zoals bijvoorbeeld 2 + 2 of 340 + 87. Spelers dienen het juiste antwoord te kiezen uit meerdere antwoordmogelijkheden.

naar boven


Aftrekken

Dit spel traint eveneens hoofdrekenen en bevat kale aftreksommen, zoals bijvoorbeeld 10 – 5 en 2400 – 89. Spelers dienen het juiste antwoord te kiezen uit meerdere antwoordmogelijkheden.

naar boven


Vermenigvuldigen

In Vermenigvuldigen gaan spelers aan de slag met keersommen oefenen. Het spel test de tafelkennis, maar spelers krijgen ook moeilijkere keersommen als 4 x 25 of 2000 x 800.

naar boven


Delen

In Delen gaan spelers deelsommen oefenen. Dit spel bevat bevat makkelijke (4 : 2) en moeilijke sommen (2056 : 4). Bij dit spel moeten spelers zelf het juiste antwoord invullen.

naar boven


Breuken

Basiskennis van de hoofdbewerkingen (+, -, : en x) is nodig om aan Breuken+ te beginnen. Het spel komt dan ook pas in beeld als kinderen hoog genoeg scoren op deze spellen. De speler krijgt een combinatie van sommen over breuken, procenten en verhoudingen. In dit spel worden kale sommen afgewisseld met redactieopgaven (ofwel verhaaltjessommen).

naar boven


Tellen

Tel het aantal diertjes in het aquarium. Doordat dit spel geen tekst of rekentekens bevat is het ook geschikt voor de allerjongste spelers vanaf vier jaar. Een speler dient het juiste antwoord te kiezen.

naar boven


Rekenvolgorde

In dit spel zijn meerdere rekenoperaties in één opgave gecombineerd, zoals o.a. optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. De opgaven zijn zelf niet heel erg moeilijk, het gaat vooral om de volgorde van de rekenoperaties. Voorbeeldopgaven zijn 3 x 5 + 2 of, lastiger, 2 + 3 x 5. Dit spel test de kennis van de reken- en voorrangregels.

naar boven


Slowmix

Dit spel is een mix van de vier verschillende hoofdbewerkingen: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. In dit spel krijgen spelers dubbel zo veel tijd (40 sec.) om een antwoord te geven op de sommen. De speler dient het juiste antwoord zelf in te vullen. De slowmix is speciaal toegevoegd voor rekenzwakke of faalangstige spelers.

naar boven


Getallen

Dit is een Rekentuinspel met geluid. De speler hoort een getal waarna hij deze correct dient in te typen. Het is dus belangrijk dat het geluid van de computer of tablet aanstaat bij het spelen van dit spel.

naar boven


Snelheidsmix

Dit spel is een mix van de vier verschillende hoofdbewerkingen: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. In dit spel dienen spelers binnen 8 seconden antwoord te geven door het juiste antwoord te kiezen uit 6 antwoordmogelijkheden. Dit spel is daarom gericht op het automatiseren en memoriseren van rekensommen.

naar boven


Cijfers

Met een combinatie van getallen en rekentekens moet je het streefgetal proberen te maken. Bijvoorbeeld: maak met 2, 4 en 9 het getal 1 (2 x 4 = 8, 9 – 8 = 1). De speler dient zelf de getallen en rekentekens naar de juiste plek te slepen. Alle getallen in de opgave moeten gebruikt worden. Bij deze taak speelt inzicht in getalrelaties een belangrijke rol.

naar boven


Klokkijken

Dit spel leert spelers klokkijken met een wijzerklok, een digitale klok en tijden in woorden. Daarnaast zijn er ook opgaven waarin naar het tijdsverschil wordt gevraagd.

naar boven


Bloemencode

Bloemencode is een spel om logisch redeneren te trainen. Het doel van iedere opgave is een bloemencode te kraken aan de hand van beperkte, maar voldoende informatie (vergelijkbaar met het Mastermind spel).

naar boven


1-2-3’tje

Bij dit spel zien spelers meerdere kaarten waarop verschillende vormen en kleuren zijn weergegeven. Een 1-2-3′tje is een set van drie kaarten waarbij kleur, vorm, invulling en aantal in balans is: allemaal hetzelfde of allemaal anders. Met dit spel wordt logisch redeneren geoefend.

naar boven


Reeksen

Dit spel test de kennis van de getalrij en traint inzicht in getalrelaties. Welk cijfer moet op de lege plek in de reeks komen te staan? Afhankelijk van de moeilijkheid van de opgave moet de speler het juiste getal selecteren uit 6 antwoordmogelijkheden of het getal zelf invullen.

naar boven


Mollenspel

In dit spel dient de speler te onthouden waar de mol uit de grond komt en de juiste volgorde te reproduceren. Bij sommige opgaven moet de volgorde van het verschijnen van de mol in omgekeerde volgorde worden ingevoerd. Dit spel test en traint het ruimtelijk geheugen van de speler.

naar boven


Tafels

Online tafels oefenen doen spelers in het spel Tafels. De tafels 1 t/m 10 worden aangeboden met een variërende tijdslimiet van 5, 10, 15 of 20 seconden. Zo blijft tafeltjes oefenen uitdagend voor iedereen.

naar boven


Geld

In dit geldspel oefenen kinderen rekenen met munten en biljetten. Ze leren onder andere een bepaald bedrag te maken met muntjes en biljetten of de juiste prijs van een product te schatten.

naar boven


Verhaaltjes

In het spel Verhaaltjes gaan spelers aan de slag met verhaaltjessommen, ook wel redactiesommen genoemd. Hierbij moeten ze de som uit het verhaaltje filteren en oplossen. Dit is tevens het eerste Rekentuinspel met gerichte instructie.

naar boven


Meten

Het spel Meten laat spelers oefenen met meten en meetkunde. Zo komen onder meer oppervlakte, omtrek, het metriek stelsel en het werken met schaalverdeling uitgebreid aan bod.

naar boven


Vorm en kleur

In Vorm en Kleur maken spelers kennis met vormen zoals vierkantjes en rondjes in uiteenlopende kleuren. Zo moeten ze een cirkel aanwijzen, of juist vier rode vierkanten.

naar boven


Figuur en plaats

Het spel Figuur en Plaats zoeken kinderen bijvoorbeeld naar de juiste schaduw van een plaatje of leren zij begrippen als voor, minder en leeg.

naar boven


Splitsen

In dit spel krijgen spelers een getal te zien, dat verdeeld moet worden in twee getallen. Het ene getal wordt gegeven en het andere getal moet de speler berekenen en invoeren.

naar boven