Login Demo Bestellen NL | EN
Bel ons op: 020 89 69 444 Online & adaptief rekenen, taal en Engels oefenen op school

Taalzeespellen

Online taal oefenen met 15 spellen

In Taalzee gaan je leerlingen aan de slag met diverse taalopgaven. Van spelling, woordenschat en zinsontleden tot dictee, flitsen en spreekwoorden.

Op deze pagina lees je meer over het volledige spellenaanbod, of download het spellendocument.

letterchaos

Letterchaos

zinsontleden

Zinsontleden

woord benoemen

Woord benoemen

flits

Flits

woordvormen

Woordvormen

goed gespeld

Goed gespeld?

lezen

Lezen

zoek de oe

Zoek de oe

dictee

Dictee

spreekwoorden

Spreekwoorden

geheugen

Geheugen

rijmen

Rijmen

wnf quiz

WNF Quiz

woordenschat

Woordenschat

werkwoorden

Werkwoorden

Zinsontleden

De speler moet zinsdelen benoemen naar hun functie. Denk hierbij aan het benoemen van de persoonsvorm, het onderwerp, het lijdend voorwerp, het meewerkend voorwerp en het gezegde.

naar boven


Woord benoemen

De speler moet woorden benoemen naar hun functie. Denk hierbij aan het benoemen van lidwoorden, voornaamwoorden, telwoorden, werkwoorden, bijwoorden, tussenwerpsels en voegwoorden.

naar boven


Woordvormen

Bij dit spel moeten kinderen woorden omzetten in de juiste woordvorm. Het spel traint daarmee de o.a. kennis van verkleinwoorden, bijvoeglijke naamwoorden, meervoudsvormen en de trappen van vergelijking.

naar boven


Woordenschat (ook voor jonge spelers)

Dit spel test de woordkennis/woordenschat van de speler. De vraag bestaat uit een woord en vervolgens moet de juiste betekenis uit meerdere antwoordmogelijkheden gekozen worden.

naar boven


Werkwoorden

In dit spel komen alle aspecten van werkwoordspelling (tegenwoordige tijd, verleden tijd, voltooide tijd, gebiedende wijs enz.).

naar boven


Goed gespeld?

In dit spel wordt spelling geoefend. Er worden zes woorden aangeboden, waarvan vijf verkeerd gespeld en één juist gespeld. Het juist gespelde woord dient te worden aangeklikt.

naar boven


Flits

Een woord wordt kort op het scherm gepresenteerd (‘geflitst’), waarna het op de juiste manier geschreven dient te worden.

naar boven


Lezen

In dit spel wordt het technisch lezen geoefend. De speler krijgt een stukje tekst gepresenteerd en moet tijdens het lezen de niet-bestaande woorden aanklikken.

naar boven


Zoek de oe (ook voor jonge spelers)

In dit spel gaan spelers op zoek naar losse klanken die verstopt zitten in woorden of verstopt zitten tussen andere klanken.

naar boven


Dictee

In dit spel wordt het spellen van verschillende woorden geoefend. Na het horen van het woord dient het op de juiste manier geschreven te worden.

naar boven


Letterchaos

In Letterchaos zijn de letters van het woord door elkaar gehusseld. De speler moet de letters weer in de juiste volgorde plaatsen om een bestaand woord te vormen.

naar boven


Spreekwoorden

In dit spel wordt de betekenis van verschillende spreekwoorden geoefend. De speler moet van ieder spreekwoord de juiste betekenis kiezen uit meerdere antwoordmogelijkheden.

naar boven


Geheugen

Dit spel meet en traint het werkgeheugen. De speler hoort een reeks cijfers en moet deze in omgekeerde volgorde weer invoeren.

naar boven


Rijmen (ook voor jonge spelers)

In dit spel van Taalzee moeten spelers een afbeelding, een geschreven woord of een gesproken woord koppelen aan een afbeelding waar het op rijmt.

naar boven


WNF Quiz

Hier kunnen spelers met leuke quizvragen hun kennis over wilde dieren testen. Zo is de quiz, welke standaard te vinden is in de bonuszee, een extra stimulans om de belangrijke spellen in de basiszee te blijven oefenen!

naar boven