Login Demo Bestellen
Bel ons op: 0800 5021 Online & adaptief rekenen, taal en Engels oefenen op school

Als eerste op de hoogte van het laatste nieuws

Van je fouten leren met nachtmerrieopgaven

De nachtmerrieopgaven zijn misschien niet heel bekend, maar zeker zeer nuttig. Dit zijn opgaven waarvan het systeem had verwacht dat de leerling ze goed zou beantwoorden, maar waar toch een fout antwoord is gegeven. 

Van de laatste vijftig opgaven worden de tien meest opvallende fout gemaakte opgaven aangemerkt als nachtmerrieopgaven. Dit zijn opgaven waarvan het systeem had verwacht dat de leerling ze goed zou beantwoorden, maar waar toch een fout antwoord is gegeven. 

Hier vind je de nachtmerrieopgaven

De nachtmerrieopgaven zijn voor leerlingen inzichtelijk via de Groeikaart in hun spelomgeving. Door in de Groeikaart op het plusteken achter een spel te klikken, verschijnen de droom- en nachtmerrieopgaven. Leerkrachten vinden de nachtmerrieopgaven via de individuele resultatenrapportage in het dashboard. Iedere nachtmerrieopgave toont de opgave, het goede antwoord en het foutief ingevoerde antwoord. Wordt er een ‘?’ getoond, dan heeft de leerling op het vraagteken geklikt. Staat er een klokje, dan heeft de leerling niet op tijd het antwoord gegeven. 

Tip voor de bovenbouw

Tip voor de bovenbouw: attendeer je leerlingen op de nachtmerrieopgaven en laat ze er zelf eens naar kijken. Een voor hen onduidelijke opgave kan een aanleiding voor ze zijn om extra uitleg te vragen bij de leerkracht of medeleerling. Door als leerkracht de nachtmerrieopgaven van je leerlingen te bekijken, weet je waar ze moeite mee hebben en waar je ze nog mee kunt helpen door gerichte (individuele) instructie te bieden.