Login Demo Bestellen
Bel ons op: 0800 5021 Online & adaptief rekenen, taal en Engels oefenen op school

Als eerste op de hoogte van het laatste nieuws

Verhaaltjessommen in Rekentuin

verhaaltjessommen in rekentuin“Voor elke 16 ramen die de glazenwasser wast, heeft hij 1 emmer water nodig. Hoeveel emmers water heeft de glazenwasser nodig wanneer hij 112 ramen moet wassen?”

Redactiesommen in leuke verhaaltjes

Dit is één van de honderden opgaven die ons nieuwste rekenspel ‘Verhaaltjes’ rijk is. Het spel laat kinderen oefenen met het oplossen van verhaaltjessommen (ook bekend als redactiesommen, contextopgaven, etc.) van zeer uiteenlopende types. Bij deze opgaven zit de som in een verhaaltje verweven en moeten spelers de som uit het verhaaltje filteren, deze oplossen en terug in de context plaatsen.

Speciaal voor kinderen van groep 3 t/m 8

In de praktijk blijkt dat veel kinderen op de basisschool moeite hebben met dit soort sommen. Een van de redenen hiervoor is dat rekenen, taal en lezen erg nauw samenhangen bij dit type rekensom. Goed kunnen lezen is dus minstens zo belangrijk als goed kunnen rekenen. Om de opgaven begrijpelijk en goed leesbaar te maken, voor kinderen van groep 3 t/m groep 8, hebben wij de verhaaltjes kort gehouden en zo min mogelijk moeilijke woorden gebruikt.

Voor het eerst gerichte instructie in Rekentuin!

Wanneer een kind goed is in alle bewerkingen die voorkomen in de redactiesommen (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen), is dat geen garantie dat het kind ook goed is in het oplossen van verhaaltjessommen. De moeilijkheid blijkt er vaak in te zitten dat kinderen niet goed weten hoe ze de opgaven moeten aanpakken. Voorbeelden geven, demonstreren en werken via vaste stappen werkt het best om kinderen te leren hoe ze een verhaaltjessom aan moeten pakken om tot de goede oplossing te komen. Om die reden hebben we in dit spel ingebouwd dat kinderen directe instructie krijgen op de gemaakte opgaven. Deze instructie verschijnt na het geven van een fout antwoord en laat de speler, via een aantal vaste stappen, zien hoe de som uit de opgave gefilterd kan worden. De denkstappen uit deze instructie kan een kind overnemen om zo zelf de som uit de opgave te filteren en op te lossen.

Honderden unieke redactiesommen

Tenslotte lijkt veel oefenen bij te dragen aan het beter kunnen oplossen van redactieopgaven. Daarom hebben wij honderden unieke opgaven ontwikkeld, met elk een eigen ingevuld stappenplan als feedback, zodat kinderen spelenderwijs kunnen oefenen met veel verschillende verhaaltjessommen. De opgaven zijn van diverse types, die zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, waarbij alle bewerkingen op diverse manieren aan bod komen.