Login Demo Bestellen
Bel ons op: 0800 5021 Online & adaptief rekenen, taal en Engels oefenen op school

Als eerste op de hoogte van het laatste nieuws

Zomer updates

We zijn met z’n allen weer hard aan de slag geweest het afgelopen schooljaar. Zo hebben wij in Rekentuin het nieuwe spel Blokken, in Taalzee duizenden nieuwe opgaven voor de jongere spelers en in beide spelomgevingen de advies leerdoelen gelanceerd. Onze spelers hebben ook niet stilgezeten en weer ontzettend veel opgaven gemaakt. Daarmee hebben zij veel nieuwe spelersdata gegenereerd, welke wij kunnen gebruiken om ons systeem steeds beter op onze spelers aan te laten sluiten. In deze blog praten we je bij over de updates die we deze zomer hebben uitgevoerd binnen ons systeem.

Vaardigheidsscores

Voor iedere speler berekenen we per spel in Rekentuin, Taalzee en Words&Birds een vaardigheidsscore. Deze scores zien spelers terug op de bordjes van de planten, vissen en vogels in hun spelomgeving. Je kunt deze scores gebruiken om per spel te zien waar een speler staat en hoe een speler zich ontwikkelt. De vaardigheidsscores lopen van 1 tot 1000, waarbij elk honderdtal gekoppeld is aan het gemiddelde eindniveau van een groep. Zo staat de score 400 voor het gemiddelde eindniveau van groep 4.

Het gemiddelde eindniveau van een groep wordt aan het einde van een schooljaar opnieuw vastgesteld. We berekenen dan, aan de hand van de spelersgegevens van alle spelers die de laatste maanden voor de zomervakantie hebben gespeeld, nieuwe eindniveaus. Op basis van deze nieuwe eindniveaus updaten we vervolgens de vaardigheidsscores voor de leerlingen. Dit heeft als gevolg dat er een (kleine) stijging of daling in de scores kan voorkomen, wanneer spelers weer de spellen gaan spelen na de vakantie. 

Het wel of niet beschikbaar zijn van een spel en de kroontjes, die laten zien dat een speler een spel eigenlijk heeft uitgespeeld en beter aan de slag kan met andere spellen, is afhankelijk van de vaardigheidsscores. Het kan dus voorkomen dat een spel tijdelijk wel/niet beschikbaar is of dat het aantal kroontjes is veranderd door de update. Wanneer dit voor verwarring of problemen zorgt, kun je spellen altijd aan- of uitzetten via de spelinstelling in het dashboard. 

De vaardigheidsscores hebben ook invloed op de relatieve scores, zichtbaar voor leerkrachten in het dashboard, zowel per leerling als per groep. In dit overzicht is door middel van een kleurenlegenda gemakkelijk te zien waar spelers staan ten opzichte van hun leeftijdsgenoten. Door de zomerupdate kunnen ook de kleuren van de relatieve scores in het dashboard iets veranderen.

Correctie op het spel Delen

Al vanaf het begin maakt Learn gebruik van een adaptief algoritme om leerlingen van alle niveaus gepersonaliseerde leerervaringen te bieden. Ons systeem past na iedere gemaakte opgave de vaardigheid van de speler en de moeilijkheid van de opgave aan. Een groot voordeel hiervan is dat er direct wordt gereageerd op verandering en dat de vaardigheid van spelers en de moeilijkheid van opgaven dus altijd up-to-date zijn. Het adaptieve systeem is daarmee zelflerend en zelforganiserend. Omdat er zoveel veranderd in ons systeem, is het heel belangrijk om de stand van zaken te blijven monitoren.

Tijdens de monitoring in de zomervakantie zagen we dat het systeem sinds korte tijd de moeilijkheidsgraad van een aantal opgaven in het spel Delen niet goed kon inschatten. Door een toevalligheid groepeerden enkele tientallen opgaven met eenzelfde uitkomst zich en kwamen sommige (beginnende) spelers vast te zitten in dit groepje opgaven. Inmiddels hebben we dit gecorrigeerd, waardoor het systeem weer de optimale leerervaring kan bieden aan iedere speler.

Nieuwe opgaven in Tafels

Het spel Tafels bestaat al sinds mei 2015 en is een van de populairste spellen in de middenbouw. Tafels is een echte klassieker, waarbij spelers oefenen met de tafels met verschillende tijdslimieten (20, 15, 10 en 5 seconden). Op deze manier krijgen spelers de mogelijkheid om de tafels echt te automatiseren.

Aan het begin van dit schooljaar breiden we dit spel uit met een set nieuwe opgaven. We voegen de opgaven van de tafels 11, 12, 15 en 25 toe. Uiteraard ook weer met de verschillende tijdslimieten.

Leerdoelen zijn nog niet direct beschikbaar voor de nieuwe opgaven. Deze kunnen we pas aan gaan zetten wanneer we genoeg data hebben verzameld over hoe moeilijk spelers de nieuwe opgaven vinden.